Ogólne kryteria bezsenności

Niektóre schorzenia są obserwowane przez lekarzy wielu specjalności, ale mimo ich powszechnego występowania klinicyści rzadko poświęcają im wystarczająco dużo uwagi. W rezultacie pacjenci nie otrzymują właściwej opieki. Takie czynniki mogą odpowiednio tłumaczyć różnego rodzaju problemy ze snem, w tym bezsenność. Zdecydowana większość lekarzy rzadko pyta pacjentów o jakość i czas trwania snu (chyba że zaburzenia snu są główną dolegliwością), ustalając rozpoznanie zaburzeń snu, a następnie wprowadzając modyfikację w leczeniu pacjenta.

 

Bezsenność definiuje się jako powtarzające się problemy z zapoczątkowaniem, trwaniem, utrwalaniem lub jakością snu, które utrzymują się mimo wystarczającej ilości czasu i możliwości snu oraz powodują pewne zakłócenia w aktywności dziennej. Problemy z początkiem i utrzymaniem snu są powszechne wśród dorosłych. Często towarzyszą im obawy dotyczące późnego zasypiania i niewystarczającej ilości snu. Rzadziej objawom bezsenności towarzyszy przekonanie o niskiej jakości snu (nieodświeżający), nawet jeśli utrzymywany jest „normalny” lub akceptowalny okres zwykłego snu.

 

Bezsenność jest objawem różnych dolegliwości somatycznych, chorób neurologicznych i zaburzeń psychicznych, a także może współwystępować z innymi zaburzeniami snu. Bezsenność może być także spowodowana stosowaniem lub nadużywaniem niektórych leków.

 

Nawet jeśli lekarz uzna bezsenność za objawową, wymaga ona odrębnej oceny diagnostycznej, jeśli jest istotna z klinicznego punktu widzenia. Diagnozę bezsenności stawia się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na potwierdzeniu występowania bezsenności. Naszym zdaniem najlepiej jest stosować kryteria ustalone przez Komitet Nozologii Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu (AASM) i zatwierdzone w tym celu przez Światowe Towarzystwo Snu (WSS).

 

ArenaSnu.pl poleca na bezsenność:

 

-15%
Kapsułki Pure Mente zawierają naturalne ekstrakty roślinne i witaminowe, które zadbają o Twój zdrowy sen. Te naturalne składniki zamknięte zostały w łatwej do połknięcia kapsułce, by pomóc Ci pożegnać się z bezsennością.
Redukcja stresu
Szybkie zasypianie
Głęboki sen
Zwiększona regeneracja

 

Ogólne kryteria bezsenności

 

Bezsenność jest powszechnie definiowana na podstawie następujących kryteriów:

 

 • Pacjent skarży się na trudności z zasypianiem, pozostawaniem w łóżku lub wczesnym budzeniem się lub na sen, który jest stale „nieodświeżający” lub niskiej jakości.
 • U dzieci opiekunowie często zauważają bezsenność, która charakteryzuje się niechęcią do kładzenia się spać lub niemożnością samodzielnego zasypiania.
 • Wyżej wymienione problemy ze snem pojawiają się mimo odpowiednich szans i okoliczności na sen.
 • Pacjenci zgłaszają przynajmniej jeden z poniższych rodzajów ograniczenia aktywności w ciągu dnia w wyniku zaburzeń snu w ciągu nocy:
 1. zmęczenie lub złe samopoczucie
 2. upośledzona uwaga, koncentracja lub pamięć
 3. dysfunkcja społeczna lub zawodowa lub słabe wyniki w nauce
 4. zaburzenia nastroju lub drażliwość
 5. senność w dzień
 6. zmniejszona motywacja, siła lub inicjatywa
 7. skłonność do popełniania błędów lub wypadków w pracy lub podczas jazdy
 8. napięcie, bóle głowy lub objawy żołądkowo-jelitowe w odpowiedzi na brak snu
 9. strach lub niepokój o sen.

 

Tylko spełnienie powyższych kryteriów pozwala na rozpoznanie bezsenności u pacjenta. Kolejnym etapem diagnostyki powinno być ustalenie jej odmiany. W większości przypadków klinicznych etap ten prowadzi do sformułowania odpowiednich strategii terapeutycznych.

Przewiń do góry